Yangin Söndürme Cihazinin Kullanilması
Yanlış
1.) Rüzgara karşı durmak.
2.) Yanan yere üstten ve arkadan mfdahele etmek.
3.) Yukarıdan damlayan yanıcı ve parlayıcı maddelere, aşağıdan müdahele etmek.
4.) Yangın anında söndürme cihazlarını boşaltıp peşpeşe kullanmak
5.) Yangın mahallini terketmek.

6.) Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını, kullanılmamışlarla biraraya koyup karıştırmak veya kullanılmamış gibi yerine asmak.

Doğru
1.) Rüzgarı, istikametine göre arkana al.
2.) Önden tarayarak, yangının çıkış noktası, yani dip kısmına müdahele et.
3.) Damlama veya sızıntı noktasından, yani yukarıdan müdahele et.
4.) Mevcut yangın söndürme cihazlarını aynı anda değişik yönlerden kullan.
5.) Yangının tamamen söndüğüdnen emin olmadan yangın mahallini terketme.

6.) Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını diğerlerinden ayırarak dolum ve bakımını sağlamak.